IELTS imtihonidan o’tish uchun ariza

IELTS
Pasportda ko'rsatilgandek
Pasportda ko'rsatilgandek
Pasportda ko'rsatilgandek
Operator kodi bilan yozing
Kun-Oy-Yil
Viloyat
Maqsadingizni qisqacha yozing
Nechi yil, necha oy?